Akupunktur

Akupunktur är ursprungligen en gammal kinesisk terapimetod, där man behandlar sjukdom eller ger smärtlindring genom att applicera nålar på specifika punkter på kroppen. Klassisk akupunktur stod länge i konflikt med väletablerad vetenskap och kända experimentella resultat och ansågs därför vara ett exempel på pseudovetenskap. Men enligt nya studier har positiva resultat påvisats där placeboeffekten kunde uteslutas. I Sverige ges akupunktur även av legitimerade vårdgivare och då oftast av sjuksköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster och läkare. Dessa vårdgivare utgör dock en ytterst liten minoritet av alla legitimerade vårdgivare i Sverige. I dessa fall riktar sig behandlingsformen oftast mot olika smärttillstånd.

Några metastudier hävdar att det finns belägg för att akupunktur är effektivt mot illamående och kräkningar efter operationer, kemoterapi och i samband med graviditet, samt vid kroniska ryggsmärtor. Utövare hävdar också att det finns belägg för akupunkturens effektivitet vid smärtlindring till exempel efter tandoperation.

År 2006 angav man i en svensk systematisk litteraturöversikt följande: Vid långvarig ländryggssmärta ger västerländsk akupunktur bättre smärtlindrande effekt än placebo. Det finns starkt vetenskapligt underlag för att akupunktur har smärtlindrande effekt jämförbar med annan behandling vid ländryggssmärta, vid tennisarmbåge och vid nack-/skulder-smärta.

Vid en stor internationell undersökning, gjord av Centrum för komplementärmedicinsk forskning vid Tekniska universitetet i München, omfattande 6 700 patienter från bland annat Sverige, Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike och Brasilien, kom man fram till att akupunktur hjälper vid spänningshuvudvärk och migrän, men att effekten inte har med akupukturen i sig att göra: "Studierna visar att det spelar ingen roll var nålarna sätts på kroppen eller om falska akupunkturnålar används. Resultatet blev ungefär detsamma för både falsk och äkta behandling." Enligt forskaren Klaus Linde beror resultaten helt på placeboeffekten.

Till startsidan