Arbetsgivare

En arbetsgivare är en person som enligt ett kontrakt har rätt att dirigera den anställda inom företagets arbeten men självklart finns det vissa gränser. Som arbetsgivare har man väldigt mycket ansvar och dessa ska skötas på bästa sätt för att visa huvudsakligen gott föredöme inför de anställda.

I Sverige har vi tre stycken olika sorters anställningar. Provanställning innebär att man som arbetsgivare anställer en person under max sex månaders period. Under denna tid kan man som den provanställda bli av med sitt jobb utan vidare förklaring från arbetsgivaren. I de allra flesta fallen erbjuds den provanställda en vidare anställning av arbetsgivaren. Det finns också en sorts anställning som heter tidsbegränsad anställning. Som namnet säger är anställningen tidsbegränsad, vilket innebär att den tidsbegränsade anställda kanske har en anställning på till exempel ett år och sedan är det över och eventuell vidare anställning kan diskuteras. Sedan finns det också något som heter fast anställning. Som fast anställd kan du endast bli avskedad på grund av ett fåtal anledningar, om du begår ett brott eller om du på något annat sätt är verksam kriminellt, om du inte sköter dina arbetsuppgifter eller om du av personliga anledningar inte klarar av arbetet.

Som arbetsgivare bär du ett svar för dina anställda och detta ansvar bör respekteras och följas enligt moral och rätt. Det är viktigt att du visar respekt för dina anställda om du vill bli mött med respekt tillbaka. Det är en generell oskriven lag kan man säga som existerar men inte är nerskriven någonstans. Det finns en bra sägen som passar in här; "Så som andra är mot mig, är jag mot andra". Och det är just detta det handlar om hos företagen runt om i Sverige. Vill man ha en god arbetsaura kring sig så är det faktiskt så att en själv bär lika mycket ansvar för detta som de andra omkring en. Behandla andra med respekt helt enkelt, oavsett personen är en chef eller en anställd.

Som arbetsgivare är du bland så mycket annat den ansvariga om en anställd skulle vilja tillhandahålla ett par terminalglasögon. Det är viktigt att du som arbetsgivare lägger ner energi på detta och visar att du ska slutföra processen. För enligt lag är du som arbetsgivare alltid skyldig att göra detta utan att den anställda ska behöva betala om den inte insisterar och ni båda kommer överens om detta. Det är i så fall viktigt att fastslå vad som skulle hända om glasögonen eventuellt skulle gå sönder, alltså vem som är ansvarig för att betala det som gått sönder.

Till startsidan