Artikelkatalog

En artikelkatalog är en webbplats där användare kan publicera artiklar så att vem som helst kan läsa dem. Många artikelkataloger erbjuder de som bidrar med artiklar att få en eller flera länkar från texten, vilket gör att de används flitigt av sökmotoroptimerare. I stort dett alla artikelkataloger som startas nu för tiden är till för just detta ändamål, att låta folk bygga länkar i utbyte mot att de bidrar med unikt innehåll till artikelkatalogen. Det är vanligt att artikelkataloger begränsas av regler. En vanlig regel är att artiklarna måste bestå av visst antal ord, vanligtvis runt 400 ord. Många tillåter inte heller att man länkar till olämpligt innehåll som spel om pengar och pornografi. Unikt innehåll är också ett av de vanligare kraven en artikelkatalog ställer på de texter som ska publiceras. Detta eftersom att sökmotorer är ovillaga indexera samma text flera gånger.

Innan man publicerar artiklar i en artikelkatalog bör man kolla upp hur stark den är. Man vill ju ha ut så mycket styrka som möjligt av länkarna eftersom det tar tid att skriva en artikel på 400 ord. För det första kan man med hjälp av Yahoo Site Explorer jämföra antalet inlänkar till olika kataloger och välja den som har flest. Det är troligastatt denna är den artikelkatalog som kommer skicka vidare mest styrka till den eller de sajter du länkar till från artikeln. Sedan kan man titta på hur många indexerade sidor artikelkatalogen har. Ju fler sidor desto bättre. Är den helt oindexerad är sannolikheten stor att din artikel och länk inte kommer få något värde alls. Det kan också vara värt att titta över kvalitén på andra artiklar som finns i den aktuella katalogen. Även om du skriven en lång och bra text så kan för många korta och dåligt skrivna artiklar drabba hela katalogen och minska värdet på din artikel och länk.

Till startsidan