Autostrada

Autostrada i Italien

Autostrada är italienska för motorväg. Italiens motorvägar anses vara de första motorvägarna i världen och de första sträckorna byggdes redan under 1920-talet. Den allra första sträckan var mellan Milano och Como och öppnades 1923. Idag har Italien ett av Europas bästa motorvägsnät där den högstqa tillåtna hastigheten är 130 km/h.

Det italienska motorvägsnätet är anslutet till motorvägsnäten i Frankrike, Schweiz och Österrike.

Till startsidan