Bilförsäkring

En bilförsäkring är ett skydd för dig och din bil i trafiken. Bilförsäkringen består av olika delar och brukar ha tre försäkringsnivåer. Första nivån är trafikförsäkring som också är det lägsta kravet på försäkring som finns för bilar. De vanliga svenska försäkringsbolagen erbjuder oftast bilförsäkringar där trafikförsäkringen utgör den lagstadgade delen av bilförsäkringen.

Trafikförsäkring

Enligt lag måste man alltså ha en trafikförsäkring om bilen är påställd och används i trafiken. Vad som händer om man inte har sitt fordon trafikförsäkrat men ändå inte avställt är att Trafikförsäkringsföreningen enligt lag har rätt att ta ut en trafikförsäkringsavgift av den som är registrerad ägare av bilen. Det är en avgift som tas ut varje dag för att täcka kostnader för skador på person och egendom som oförsäkrade fordon orsakar.

Halvförsäkring

Halvförsäkring är nästa nivå av bilförsäkring. Halvförsäkringen innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

Helförsäkring

Helförsäkring är den högta försäkringsnivån. Helförsäkringen består av de försäkringar som ingår i halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. En vagnskadeförsäkring försäkrar mot skador på bilen i händelse av trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Att hitta en bilförsäkring är enkelt, innan man tecknar en bilförsäkring bör man kolla upp vad som gäller för just den bilförsäkringen och självklart vilket pris den har. Det gör man bäst genom att jämföra bilförsäkringar med varandra.

Till startsidan