Body Mass Index (BMI)

BMI står för Body Mass Index och anger relationen mellan vikt och längd. Det är ett ganska enkelt verktyg för att på ett någorlunda sätt kolla om en person lider av undervikt eller övervikt. Viktigt att veta är att detta inte ger något fullständigt svar och bör inte tas på största allvar. För att få mer exakt svar rekommenderas alltid att uppsöka en läkare där de kan ställa en bättre diagnos om en persons hälsa.

Formeln som används för att räkna ut en persons BMI ser ut såhär:

BMI = vikt(kg) / (längd(m) * längd(m))

En person som väger 50 kilo och är 160 centimeter lång har alltså ett BMI som ligger på 19.5

19.5 = 50 / (1.6 * 1.6)

Det finns även smidiga verktyg online och vill ni kolla upp hur ni ligger till kan ni göra ett BMI-test.

För att avgöra vilken viktklass man ligger i har WHO tagit fram en lista där man kan kolla hur man ligger till. Denna indelning gäller enbart för personer över 18 år med en normal muskelmassa.

Undervikt: mindre än 18.5

Normalvikt: Mellan 18.5 och 24.9

Övervikt: mellan 25.00 och 29.9

Fetma: Högre än 30)

Isobmi – BMI för barn

Vill man räkna ut BMI på ett barn kan man använda sig utav en Isobmi tabell för att ta reda på i viken viktklass barnet hamnar. Detta inte ger ett exakt svar, utan används enbart som ett mått hur man ligger till. Isobmi-tabellen är framtagen av IOTF, en organisation med målet att bekämpa fetma.

Till startsidan