Bok

En bok är ett medium för kommunikation där innehållet kan, men måste inte vara, någon form av litteratur. En bok är en produkt som består av flera sammanhäftade, ihopbundna eller ihoplimmade pappersark, vars innehåll ofta är text och/eller bilder. Boken täcks ofta av ett omslag med upplysning om titel och författare. UNESCO definierar en bok som en icke-periodisk tryckt publikation bestående av minst 49 sidor. Det finns många typer av böcker, från pocketböcker till inbundna böcker i flera varianter, pekböcker eller talböcker.

Bok har dock också en mindre specifik betydelse, där ordet kan syfta på såväl en bokrulle som en E-bok. En bok kan också vara detsamma som ett litterärt verk, som i frasen "Charles Darwins bok om arternas uppkomst". En bok kan också vara en del i ett längre verk, t.ex Första mosebok är den första delen av Gamla testamentet. Liknande litterära produkter är tidningar och tidskrifter.

Till startsidan