Cascading Style Sheets (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS) eller stilmallar, är en teknik för att tala om för webbläsare hur olika element på en HTML-sida ska se ut för den som besöker den aktuella sajten. CSS kan läggas både direkt i HTML-sidan eller länkas in från en extern CSS-fil.

CSS har kommit att ersätta en rad HTML-attribut som styr hur innehållet ska visas. Attribut som inte längre är nödvändiga i HTML är bl.a BORDER, FONT och BGCOLOR.

Här är ett exempel på hur man kan skapa en klickbar logo med hjälp av CSS.

Till startsidan