Delegerad rekrytering

Att rekrytera ny personal är både tidskrävande och svårt. Hur vet man att en viss kandidat verkligen passar för jobbet? Ska man kolla upp referenser eller inte? Frågorna är många, och de är ofta svåra att besvara, om man inte jobbar löpande med rekrytering själv. Därför väljer allt fler företag att delegera sin rekrytering till olika rekryteringsbolag.

Använder du dig av ett rekryteringsbolag kostar det visserligen en slant. Tänk dock på att du endast betalar om bolaget hittar en (eller flera) lämpliga kandidater, skulle de inte kunna leverera det önskade resultatet, betalar du inget. Dessutom kostar det normalt en hel del att rekrytera själv också, framför allt om man har i åtanke hur lång tid det tar att både läsa igenom brev, meritförteckningar, samt att träffa flera jobbsökande, ibland flera gånger.

Fördelen med att använda sig av ett rekryteringsbolag är vidare att de har kunskap som en vanlig chef inte brukar ha. De har intervjuat ett stort antal personer genom åren, och har normalt sett en stor del både lyckade och misslyckade rekryteringar och lärt sig av dem. Detta gör att de lättare kan genomskåda bluffar, överdrivningar eller annat som kan vara svårt för gemene man att se upp för.

Många rekryteringsföretag använder sig även av väldigt sofistikerade program, för till exempel personlighetstester, kunskapstester och liknande, vilket gör att de i en mycket högre grad faktiskt kan testa de sökande rent praktiskt. Att de utför dessa tester brukar normalt inte kosta något extra, men de gör det mycket lättare att hitta en bra kandidat för tjänsten. Att köpa in sådana program till företaget själv brukar dock vara dyrt. Så varför inte låta någon annan göra urvalet åt dig?

Ett rekryteringsföretag anställer aldrig personer utan att du givit ditt medgivande till detta. Det är även normalt att arbetsgivaren själv genomför den sista intervjun, om så önskas, så du kommer aldrig att behöva dras med arbetstagare du inte själv godkänt.

Du får hos de flesta rekryteringsbolag dessutom en personlig kontaktperson, som löpande underrättar dig om hur rekryteringen går. Detta gör att du under rekryteringens gång kan begära ändringar om det behövs.

Tänk dock på att alltid vara helt säker på vad hela rekryteringen kommer att kosta dig, innan du tecknar ett avtal med ett rekryteringsbolag. De flesta som använder sig av dem brukar vara nöjda, men de gånger missnöje uppstår, brukar det alltid handla om betalningen. Läs därför igenom alla villkor för rekryteringsbolagets tjänster innan du går med på något, för att undvika detta.

Till startsidan