Design

Design är en process för att utveckla medvetna och innovativa lösningar där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Hos t.ex. en designbyrå tillämpas design för utveckling av varor, tjänster, processer, miljörer och budskap. Då inkluderas också funktioner som teknik, användarvänlighet, utseende, affärslösningar men även marknadsföring. Av ordet designe finns ingen allmänt accepterad definition, då termen har olika konnotationer i olika områden. I Sverige har det länge pågått en diskussion om designbegreppets bredd. Design kan i bredare mening betraktas som en skapandeprocess som omfattar alla stadier från problemformulering till lösning. Den mer begränsade definitionen för utformningen av gränssnittet mellan produktens funktioner och användaren, produktens utseende, kallas formgivning.

Till startsidan