Fettavskiljare

Att fett kladdar igen avloppet kan bli ett stort problem på restauranger, caféer, skolor, arbetsplatser och andra ställen där man lagar stora mängder mat. Därför finns fettavskiljare.

En fettavskiljare ser till att oljor, ister och annat matfett separeras från resten av avloppsvattnet. När fettavskiljaren fångar upp fettet startas en process som bryter ner det. Denna process kan antingen ska via kemiska eller biologiska metoder. Det senare alternativet är att föredra, eftersom det är vänligare mot miljön och minst lika effektivt som att använda kemikalier.

Om man har ett storkök eller en restaurang och inte använder fettavskiljare kan det bli tråkigheter. Då kan fettet fastna på avloppsväggarna när avfallsvattnet rinner ner i avloppet, och snart kommer inget vatten igenom överhuvudtaget. Istället för att göra rätt från början och förebygga problemet blir man då tvungen att för dyra pengar rensa ur sina angränsande avloppsledningar. Onödigt och kostsamt.

Bättre då att från början satsa på att skaffa en fettavskiljare av lämplig storlek som tar hand om oljor och andra matfetter innan de hinner orsaka några problem.

Det finns många olika storlekar och modeller att välja på. Vilken typ av fettavskiljare som passar just er verksamhet bäst beror framförallt på hur många måltider som lagas på plats varje dag. Varje måltid resulterar nämligen i en viss mängd fett som släpps ut i avloppet, och vet man hur många måltider som lagas varje dag vet man också hur mycket fett ens fettavskiljare behöver ta hand om. Man kallar mängden fett som fettavskiljaren måste separera ut för "flöde". Känner du till vilket flöde din verksamhet har kan du börja leta efter en lämplig fettavskiljare. Visar det sig att ni behöver en stor modell är det oftast bäst att installera den under marken, men om det räcker med en mindre modell kan man placera sin fettavskiljare inomhus, exempelvis direkt i köket.

Till startsidan