Flygplats

Flygplats kallas den plats där flygplan startar och landar. Benämningen flygplats används oftare inom civil luftfart än inom det militär. Inom det senare används istället det specifika ordet flygbas eller det mer allmängiltiga ordet flygfält. Jämför även flygflottilj. När en flygflottilj delar flygfält med en civil flygplats specificeras ibland den civila delen som flygstation. Sedan 2005 finns det tre flygplatser i Sverige som delar flygfält med en flygflottilj. Dessa finns i Ronneby, Luleå och Visby. Totalt finns det ungefär 200 flygplatser i Sverige. Utöver dessa finns det många privata landningsbanor som inte är officiellt tillkännagivna.

Till startsidan