Gravitation

Gravitationen eller tyngdkraften (betecknas G i fysiken) är en av universums fyra fundamentala krafter. Det är den attraherande kraft som massor utsätter varandra för, och ger upphov till det som vi kallar en massas tyngd.

Exempel på fenomen som beror på gravitation:

Gravitation är en av de mindre utforskade krafterna. En starkt bidragande orsak är att gravitationen är så oerhört svag att det är svårt att utföra laboratorieexperiment. Att den är så betydelsefull beror på att den är den enda kraft som är enbart attraherande (till skillnad från exempelvis den elektriska kraften) och därmed har betydelse på stora avstånd.

Gravitation

Det första försöket att beskriva gravitationen gjordes av Isaac Newton. Han insåg att det är samma grundläggande kraft som får föremål på jorden att falla till marken som håller t.ex. månen i sin omloppsbana kring jorden, även om han medgav att han inte hade en aning om hur en sådan verkan på avstånd fungerade rent fysikaliskt. Den allmänna relativitetsteorin beskrev gravitationen som en krökning av rummet (och tiden), och som en kraft som får massor att accelerera mot varandra är då en direkt konsekvens av att de färdas i "räta linjer" i denna böjda rumtid. I en populär modell tänker man sig en uppspänd gummiduk på vilken massorna ligger och orsakar att duken i närheten sjunker ned en bit.

Kvantmekaniken förutsäger att gravitation liksom andra krafter förmedlas av en partikel som i detta fall kallas graviton. Någon sådan partikel är dock ännu ej experimentellt verifierad.

Till startsidan