Guld

Guld (Latin: Aurum) är ett grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller och myntmetaller samt är ett mineral. Gulds kemiska tecken är Au som kommer av det latinska namnet för guld. Denna eftertraktad metall har under århundraden använts som betalningsmedel, som värdebeständig tillgång, och till smycken. Metallen finns som korn eller klumpar i berggrunden, i antingen underjordiska ådror eller i guldrik alluvialjord. Guld är kompakt, mjukt, glänsande och den mest formbara och tåliga av alla nu kända metaller. Rent guld har en klart gul färg vilken traditionellt har ansetts mycket tilltalande.

Guld är bas för den monetära standard som Internationella valutafonden (IMF) och Bank for International Settlements (BIS) använt. XAU är ISO:s valutakod för guldtackor. Vid avräkning mellan telefonförvaltningar för internationella samtal används av alla länder taxor satta i guldfranc som gemensam värdebeständig jämförelsevaluta.

Modern användning inom industrin är bl.a. produkter som används inom tandvård och elektronik. Där har guld traditionellt har använts på grund av dess goda resistens mot oxiderande korrosion.

Guldpris den 22 februari 2010 ungefär 259 kronor/gram.

Till startsidan