H1N1

"H1N1-utbrottet 2009" eller "den nya influensan" är en benämning på den pandemiska influensa som orsakas av en ny variant av influensavirus typ A av subtypen H1N1. Viruset påträffades första gången i mitten av april 2009 hos två insjuknade patienter i USA. De hade oberoende av varandra smittats i slutet av mars, och vidare efterforskningar visade att liknande sjukdomsfall fanns i Mexiko och att viruset spridits över nationsgränsen. Den tidiga mediarapporteringen benämnde utbrottet svininfluensa vilket kommit att bli den allmänna benämningen.

Världshälsoorganisationen WHO varnade i slutet av april 2009 för ett globalt utbrott av influensan, och den 11 juni 2009 valde WHO att klassa utbrottet som en pandemi, den första på 41 år då Hongkonginfluensan grasserade. Symptomen är desamma som för vanlig säsongsinfluensa och för de allra flesta innebär influensan en ofarlig men ibland obehaglig sjukdom med relativt milda symptom som går över på några få dagar. Emellertid löper personer i vissa riskgrupper högre risk att drabbas av allvarligare symptom. Inkubationstiden är i medeltal ungefär tre dagar, men varierar mellan en och sju dagar. Dödligheten ligger på samma nivå som en vanlig influensa. Tidigt fanns dock farhågor att flera än normalt skulle smittas och insjukna samtidigt. Detta befarades kunna störa samhällsviktiga funktioner, och även orsaka ett ökat behov av sjukvård. Det hittillsvarande förloppet har dock varit milt, vilket beror på att stora delar av befolkningen har varierande grad av immunitet mot viruset.

Till startsidan