Högerregeln

Högerregeln kan betraktas som en grundregel för vem som har företräde i en vägkorsning. När två vägar korsar varandra och inget vägmärke eller trafiksignaler finns i korsningen gäller högerregeln. Hörerregeln innebär att den trafikant som kommer från vänster har skyldighet att lämna företräde för den trafikant som kommer från höger.

I länder med vänstertrafik tillämpas ibland motsvarigheten vänsterregeln, vilken innebär att trafikanter skall lämna företräde åt trafik som kommer från vänster. Vissa länder har varken en höger- eller vänsterregel. I t.ex. England, där man kör på vänster sida, finns ingen vänsterregel eftersom korsningar huvudsakligen har en huvudled eller företrädesskyltning. Vid de korsningar som är omarkerade kan därför ingen räkna med att få företräde.

Trots att högerregeln är den mest grundläggande regeln vid korsningar mellan två vägar så är förvånansvärt få medvetna om denna trafikregel. Vare sig det är förare som struntar i regeln, eller om det är ovetande förare som inte uppmärksammar andra på denna trots att de har rätt till företräde, så kör istället folk ofta efter inlärda regler. T.ex. att den bredaste gatan per automatik är huvudled, eller att den anslutande vägen i en T-korsning automatiskt har väjningsplikt. Kanske borde den uppmärksammas mer i körskolornas körkortsutbildning.

Till startsidan