Hushållsservice

En hushållsservice syftar vanligtvis på tjänster som handlar om service av olika hushållsmaskiner. Det handlar då om större och dyrare maskiner som t.ex. kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner och frysar. Genom att göra en hushållsservice kan man både förebygga större, men kanske främst reparera befintliga, fel. Om hushållsapparaten som gått sönder är nyinköpt omfattas vanligtvis hushållsservice av garanti eller försäkring. Om maskinen är äldre kan det ändå vara lönsamt att reparera istället för att köpa en helt ny diskmaskin eller tvättaskin. Dessutom hjälper du miljön en bit på traven genom att reparera den trasiga maskinen istället för att köpa en ny.

Till startsidan