ISO-talet - Så fungerar det på digitalkameran

På de allra flesta digitalkameror av systemtyp idag så finns det en inställningsmöjlighet där du kan ställa in ISO-talet. I den här artikeln förklarar vi kortfattat hur denna inställning fungerar.

Förstå ISO-talets bakgrund

ISO-talet härstammar från en tid då fotografering och framkallning var en helt analog process. Man köpte sin film och kunde då välja olika typer av framkallningsfilm. Denna film var uppbyggd (och är fortfarande) av ett visst antal olika korn som är ljuskänsliga och har möjligheten att fånga upp ljuset som släpps in i kameran. Och beroende på antalet korn som fanns på filmen så var den förstås olika ljuskänslig.

ISO-talet är just ett mätetal för att mäta antalet korn på filmen. Ju högre tal desto mer korn var/är det och desto ljuskänsligare blir filmen. Ju lägre tal desto mindre ljuskänslig och grovkornig blir också bilderna när dessa framkallas.

Så kan du utnyttja ISO-talet till digitalkameran

På många digitalkameror så finns även ISO-talet med som en inställningsmöjlighet. Detta är ganska bra och hjälper till när man vill lyckas med sina bilder. Vanligt är det att man på en hyfsad digitalkamera kan ställa in ISO från 100 - 1600, ju högre desto mer ljuskänslig. Det finns några tips som man kan ta med sig om detta:

Med lite kunskap om denna inställningsmöjlighet kan man alltså lyckas med sina foton i lite svårare omständigheter. Att då kunna ställa in ISO-talet kan vara en bra sak att ha med sig för att lyckas göra det där lilla extra för fotot!

Till startsidan