JavaScript

JavaScript är ett procedurellt och objektorienterat skriptspråk som utvecklades av Netscape. JavaScript används främst på klientsidan, det vill säga att koden exekveras i en webbläsare. Då JavaScript används i webbläsare arbetar det mot ett gränssnitt som kallas Document Object Model (DOM). Vanligtvis inbäddas JavaScript i HTML-sidor, alternativt länkas in från extern fil. Exempel på användningsområden är kontroll av ifyllda fält innan formulärdata skickas eller för att styra funktioner för att visa eller dölja delar av en sida. JavaScript kan även användas för mer avancerade funktioner i en webbläsare, t.ex spel och bildbehandling.

Skriptspråket kan även användas som inbyggt skriptspråk i andra program än webbläsare, även om det inte är så vanligt.

Till startsidan