Jurist

För att bli jurist måste man klara en juris kandidatexamen. Orden juris kandidatexamen är inte det vanliga man brukar kalla det längre. Idag går det istället vid benämningen juristexamen. För att få genomföra en juristexamen krävs det att du har en viss behörighet vilket idag innebär 270 högskolepoäng. Vid godkänt resultat har man sedan den behörighet som behövs för yrken som domare, kronofogde, åklagare och advokat.

Om man valt att bli advokat är det vanligaste att man väljer en eller eventuellt en till närliggande inriktning som man vill fokusera på. Detta kan vara allt från straffrätt och civilrätt. I en del länder finns det yrkesuniformer som man har på sig i domstolen. Dessa existerar inte i Sverige och en svensk advokat får därför ha på sig vilka kläder han vill. Mjukisbyxor om advokaten så skulle vilja det även om det troligen inte skulle uppskattas av publiken. Den mest vanliga klädseln är en kostym.

Enligt den svenska lagen får en person enbart utge sig för att vara advokat om den är ledamot av Sveriges advokatsamfund. I Sveriges advokatsamfund kan man hitta alla Sveriges advokater. Det grundades år 1887 och har pågått flitigt sedan dess. Deras huvudsakliga uppgift är att granska samtliga advokater så att de följer de regler som de måste. Om en advokat inte skulle följa reglerna så är det advokatsamfundets uppgift att vidta de åtgärder som krävs. Att vara advokat kan innebära flera olika saker. Exempelvis kan man vara en försvarsadvokat och biträder den tilltalade personen i ett så kallad brottmål. I ett brottmål åklagas personen för att ha begått ett brott.

Att vara advokat innebär att man inte nödvändigtvis behöver vara fast i en stad. Det begås ständigt brott och andra otäckheter hela Sverige över och det är bara en själv som bestämmer var man vill vara verksam. Det vanligaste är att man är advokat i Stockholm. Detta då flest advokatbyråer finns här.

Till startsidan