Kock

Kock eller kokerska är en person som till yrket har till uppgift att självständigt laga mat. Den manlige kock som leder ett restaurangkök kallas köksmästare medan en kvinnlig sådan ofta benämns köksmästarinna.

De flesta kockar arbetar på restaurang eller i storkök. Kokerskor har traditionellt arbetat i storkök, exempelvis på ett sjukhus eller en förskola. I dag arbetar kokerskor även på restauranger och liknande arbetsplatser. Det finns även kockar som är anställda i privathem. En kock kan assisteras av köksbiträden eller ekonomibiträden.

Till kockens klassiska arbetskläder hör för män en hög vit mössa med oftast en tillhörande vit rock och ett förkläde. Den traditionella klädseln för kokerskor är en knälång arbetsrock, förkläde och kökssnibb.

I Sverige ges grundläggande utbildning till kock eller kokerska inom ramen för hotell- och restaurangprogrammet på gymnasienivå. Det finns även en mängd andra utbildningsmöjligheter för kockar.

Till startsidan