Körkort

Ett körkort är en handling som visar att man har behörighet till att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor eller motorredskap. Svenskt körkort utfärdas av Transportstyrelsen och är även godkänt som legitimationshandling.

I Sverige infördes körkort redan 1906. Det svenska körkortet är uppdelat i ett antal klasser som anger vilken typ av fordon körkortsinnehavaren har befogenhet köra:

Ett körkort kan vara förenat med villkor för att man ska få köra. Det kan till exempel vara krav på att föraren bär glasögon eller kontaktlinser, att bilen är automatväxlad, att bussen får ha högst ett angivet antal passagerarplatser, att fordonets vikt eller motoreffekt inte överskrider en angiven gräns, m.m.

Ett körkort gäller 10 år från utfärdandedatumet och ska därefter förnyas genom att man skickar in nytt foto och namnteckning till Transportstyrelsen. Körkortet kan återkallas i upp till 3 år vid bl.a. grövre trafikbrott eller sjukdom. Om det varit återkallat längre än ett år krävs att ett nytt förarprov (teoriprov och uppkörning) avläggs för att behörigheten ska återfås. Körkortet är även en godkänd identitetshandling i Sverige.

Till startsidan