Lågenergilampa

Lågenergilampa

Lågenergilampan är en strömsnål lampa som är väldigt lik ett lysrör, fast på en lampsockel istället. Lågenergilampor håller mycket längre än vanliga glödlampor och förbrukar mycket mindre energi. En vanligt glödlampa är baserad på en mycket gammal och ineffektiv teknik där endast 10% av den åtgångna elen övergår till ljus, resten försvinner till värmeenergi. Att använda lågenergilampor är alltså bra både för miljön och ekonomin.

Alla glödlampor kommer framöver att fasas ut och bytas mot effektiva lågenergilampor vilket EU har lagställt att alla medlemsländer ska göra. När alla hushåll i Sverige har gått över till lågenergilampor kommer den totala elförbrukningen ha sjunkit med hela 10%.

Lågenergilampor innehåller kvicksilver

Lågenergilampor är inte helt miljövänliga rakt igenom, de innehåller en mindre mängd kvicksilver. Mängden kvicksilver är i alla fall mindre än den mängd som åtgår för elproduktion av den högre elförbrukningen som glödlampor innebär. Därför ska alla lågenergilampor källsorteras och lämnas in till närmaste återvinningstation. Skulle en lågenergilampa gå sönder måste man vara väldigt försiktig, kvicksilver tas väldigt lätt upp i den mänskliga kroppen.

Köpa lågenergilampor

När du ska byta ut dina glödlampor och köpa nya lågenergilampor behöver du veta hur mycket glödlampans effekt motsvarar en lågenergilampas. Behöver du konvertera effekten från glödlampor till lågenergilampor kan du göra det med följande konverteringstabell för lågenergilampor. Det står på förpackningarna vilket effekt dem motsvarar, det går även att utläsa livslängd och ljusmängd i Lumen. Dessutom kan man utläsa vilken temperatur i Kelvin lågenergilampan har. Färgtemperaturen avgör om ljuset upplevs som varmt eller kallt.

Till startsidan