Lån

Ett lån i ekonomisk mening är en utlåning eller inlåning av pengar. Genom att låna pengar kan man lösa tillfälliga likviditetsproblem. Det kan t.ex. vara svårt för många att betala ett hus kontant, eller för ett företag att starta upp en ny anläggning genom att ta från kassan. Det finns även möjlighet att ta lån trots betalningsanmärkning genom vissa aktörer som erbjuder sms-lån.

På lån tas vanligtvis en ränta ut. Det är en vinstmarginal för att kompensera långivaren som kommer stå utan de utlånade pengarna. Ränta räknas vanligtvis årsvis som procent av det totala lånebeloppet. Ibland varierar räntan beroende om det görs amorteringar under årets gång, eller om hela eller delar av lånet har kortare bindningstid än ett år.

Olika former av avgifter är också vanligt förekommande. Det kan t.ex. handla om aviseringsavgifter och uppläggningsavgifter.

Till startsidan