Linköpings universitet

Linköpings universitet

Linköpings universitet (LiU) är ett statligt universitet som grundades 1975. Universitetet består av tre fakulteter: Tekniska fakulteten som ofta benämns vid det äldre namnet Linköpings tekniska högskola, medicinska fakulteten heter sedan 80-talet Hälsouniversitetet, och slutligen finns här också den filosofiska fakulteten. Till dessa kommer även området Utbildningsvetenskap, som i allt väsentligt har en fakultets status men saknar fakultetsnamn. På 1990-talet startades Campus Norrköping som en filial till Linköpings universitet. Med drygt 26 000 studenter och 3 600 anställda är Linköpings universitet ett av Sveriges största universitet.

Historia

Den akademiska utbildningen i Linköping hade sin upptakt i och med universitets- och högskoleutredning under 60-talets mitt. Detta ledde till att en medicinsk och en teknisk utbildning påbörjades 1965. Fyra år senare etablerades även de tekniska och medicinska fakulteterna. Parallellt med denna utveckling grundade Stockholms universitet 1967 en filosofisk filial i Linköping. 1970 förenades de tekniska och medicinska fakulteterna då Linköpings högskola bildades. Vid denna tid bestod högskolan enbart av ett campus (Valla) och utbildningen bedrevs i A-, B- och C-husen.

Fem år senare, den 28 maj 1975, invigs Linköpings universitet och tekniska högskola och blir därmed Sveriges sjätte universitet i ordningen. 1977 integreras lärarutbildningen i universitetet och 1986 grundades Hälsouniversitetet. Linköpings universitets tredje campus i Norrköping tillkom först 1996, och år 2000 införlivades även Carl Malmstensskolan i universitetet.

Studentliv

Studenterna vid Linköpings universitet tillhör någon av kårerna Consensus, LinTek eller StuFF. Dessa tre kårer äger gemensamt Kårservice, som förvaltar kårhusen Kårallen (Campus Valla), Örat (Campus US) och Trappan (Campus Norrköping).

Ungefär 10 % av studenterna i Linköping bor i de kommunala studentbostäderna i Ryd. I Linköping är det inte lika svårt att få tag i en bostad som det är i många andra universitetsstäder. För studenter på Campus Norrköping är det till och med bostadsgaranti. För att hjälpa nyantagna studenter vid Linköpings universitet att hitta en bostad har Linköpings kommun valt att tillsammans med universitet samfinansiera ett projekt som kallas för Studenternas Bostadspool.

Officiell webbplats: www.liu.se

Till startsidan