Moped

En moped (även kallat moppe) är ett två-, tre-, eller fyrhjuligt motorfordon. De tidigaste mopederna utvecklades i början av 1950-talet och var oftast vanliga cyklar med s.k. påhängsmotorer. Av säkerhetsskäl var de även försedda med dubbla bromsar.

I Sverige delas mopederna in i två klasser: klass 1 (EU-moped) och klass 2. Klass 1-mopeder får framföras i högst 45km/h och klass 2 finns i två typer, den EU-godkända som får framföras i högst 25km/h samt den andra typen som får framföras i högst 30km/h enligt äldre nationell bestämmelse. Den senare även kallad 30-moppe.

Mopedens historia

Moped

Den 23 maj 1952 beslutades att en s.k. cykel med hjälpmotor skulle undantas från körkortskrav, registrering och fordonsskatt. Lagändringen började gälla den 1 juli detta år. Det nya fordonet kom snart att kallas för moped. Från 1 juli 1961 kunde mopeden förses med kickstart och fotstöd. Detta ersatte de tidigare "tramporna" som användes för att starta mopeden. En föregångare var de s.k. lättviktarna som var trampförsedda lätta motorcyklar med 98 cc motor.

Regler

För en klass 2-moped får inte hastigheten överstiga 25 km/h, och för en moped klass 1 får hastigheten inte överstiga 45 km/h, och topphastigheten får inte överstiga 52 km/h. Mopeder klass 2 som har typintyg utfärdat före den 17 juni 2003 får köra i 30km/h. Klass 2 måste vara trafikförsäkrad för att få köras på allmänna vägar. För moped klass I krävs också förarbevis, körkort eller traktorkort samt trafikförsäkring och registrering.

Största tillåtna motoreffekt för en moped klass 2 är 1kW, och för klass 1 4kW. Den 1 september 1978 infördes en lag i Sverige som tvingar mopedister att bära hjälm.

På grund av ökande antal olyckor bland ungdomar som kör moped, kommer det från och med den 1 oktober 2009 att införas ett körkort (klass AM) för moped klass 1. De som sedan tidigare har förarbeviset för klass 1 kommer att få detta utbytt mot ett körkort.

Regler

Trimning är en åtgärd som görs för att öka mopedens hastighet och motoreffekt. En moped som trimmats så att dess hastighet överstiger den tillåtna, betraktas i lagens mening som lätt motorcykel och får ej framföras utan motorcykelkörkort och rätt försäkring. Inhängnade områden är undantagna. En lätt motorcykel får ha en motoreffekt på max 11 kW (= 15 hk).

Det bör observeras att den försäkring som gällde när mopeden var otrimmad, ej ersätter skador som uppstår om den körs trimmad. Dessutom är det möjligt att bli åtalad för att köra en moped som omvandlats till motorcykel utan körkort och försäkring.

Mopeden räknas som trimmad när motoreffekten överskrider den som är angiven i registreringsbeviset. Den behöver alltså inte gå snabbare, utan bara vara starkare än tidigare.

Skaffa moped

Mopeder är ofta det första motordrivna fordonet som ungdomar kör, men vad gäller egentligen när man ska skaffa moped? Kan vem som helst göra det? Och när kan man göra det? Här kommer lite information som kan vara bra att ha, om du eller någon annan i familjen ska skaffa moped:

- Det finns två olika klasser av mopeder idag; EU-klass 1 och EU-klass 2.

- En EU-moped klass 2 får köras i högst 25 kilometer i timmen, och för att göra detta måste man vara minst 15 år gammal.

- Det finns även en del äldre mopeder, som anses tillhöra EU-moped klass 2, fast de kan köras i upp till 30 kilometer i timmen.

- För att köra en EU-moped klass 2 behövs inga särskilda kunskaper, och man får även köra dessa mopeder ute i trafiken.

- För att köra en EU-moped klass 1, som får köras i 45 kilometer i timmen, måste föraren också vara 15 år fyllda, men han eller hon måste dessutom ha ett särskilt förarbevis. Ett sådant förarbevis får personen normalt genom att gå en mopedkurs hos en bil- eller mopedskola.

- De som genomför mopedkursen måste vara godkända av Vägverket för att förarbeviset som utfärdas ska vara giltigt.

- Prov som görs för förarbevis för mopeder är helt och hållet skriftliga.

- En EU-moped klass 1 ska dessutom vara försedd med nummerskylt för att den ska få framföras i trafiken.

- Att köra en trimmad moped i högre hastigheter än vad som är tillåtet enligt ovan, eller att köra en EU moped klass 1 utan förarbevis innebär att föraren gör sig skyldig till så kallad olovlig körning. Detta kan göra att det blir svårare att få körkort senare, samt att problem med försäkringsbolag kan uppstå. Detta bör därför alltid undvikas.

- Ytterligare information om vad som gäller vid körning med mopeder, samt gällande olovlig körning, fås enklast av Vägverket, som även har en hel del användbar information på sin hemsida. Information om kurser för förarbevis ges av respektive bil- eller mopedskola.

Till startsidan