Nordamerika

Nordamerika är världens tredje största världsdel och i denna världsdel ligger 23 länder som bland annat USA, Kanada, Mexico och länder och territorier från Centralamerika och Karibien. Här bor cirka 530 miljoner invånare vilket gör Nordamerika till den fjärde folkrikaste världsdelen.

Till Nordamerika räknas Grönland in även om Grönland inte politiskt tillhör Nordamerika, bara geografiskt.

Geografi

Världsdelen Nordamerika har sina gränser mot Sydamerika vid Panamanäset, till Asien i Stilla havet och till Europa vid Norra Ishavet. Nordamerika har kustområden mot Atlanten, Stilla havet och Mexikanska golfen.

Det Nordamerikanska landskapet skiljer sig markant från norr till söder, i norr är det Antarktis med snö och is medan landskapet i söder består av berg, öken och slättmarker. Nordamerika har flera stora bergskedjor från norra Nordamerika ned till södra de mest kända ligger belägna främst vid gränsen mellan USA och Mexico men finns även utspridda i mellersta USA och även både i Kanada och i Mexico.

Nordamerika är helt avskilt från andra världsdelar genom hav, förutom vid gränsen till Sydamerika där landgränsen mot Panama utgör den enda landsförbindelsen med andra världsdelar.

Klimat

Klimatet i Nordamerika är lika varierande som landskapet. I norra Nordamerika råder Antarktiskt klimat vilket innebär kyla, snö och isberg. I mellersta Nordamerika är det tempererat klimat vilket gör att det blir varma somrar, kalla vintrar med snö och i övrigt ganska liten nederbörd. I södra och västra Nordamerika är det tropiskt klimat där somrarna är mycket heta medan vintrarna är svala. Här faller dock en del regn, främst under hösten och vintern medan somrarna kan ge torrperioder.

I främst USA och i Mexiko finner man ökenlandskap där det faller ytterst lite regn och här är det torrt och varmt året om. Södra USA, Mexiko och länder i Karibien är ofta utsatta för orkaner sommartid vilket drar med sig en del regn och skapar översvämningar i vissa områden.

Djurliv

Nordamerika har ett varierande och mycket rikt djurliv och här kan man finna olika arter från stora djur som Grizzlybjörn, isbjörn, bisonoxar och alligatorer till en stor mängd mindre djur och insekter.

I de antarktiska områdena hittar man isbjörnar, harar och myskoxar. I havet finns det gott om valar och sälar.

Uppe i bergen, variationer förekommer av samma djur på olika platser, hittar man bergsgetter, fjällrävar och oxar. Nere på prärien finns det bland annat bisonoxar, antiloper, vargar och präriehundar. Här finns även gott om skallerormar, skorpioner och spindlar.

På vissa håll är svartbjörnar, tvättbjörnar, skunkar och ekorrar mycket vanligt. I vattenområdena i mellersta och södra Nordamerika finns det alligatorer, sköldpaddor, bävrar, uttrar och fåglar som bland annat flamingos och pelikaner.

Religion

I Nordamerika är majoriteten av invånarna kristna. Ibland annat USA och Kanada så är det protestanter som är vanligaste förekommande religionen medans Latinamerika har en stor andel katoliker. Då Nordamerika har en stor andel invandrare vilket inneburit att många religioner har flyttat med till Nordamerika finns så gott som alla stora religioner som islam, hinduism, judendom och buddism representerade över hela Nordamerika.

Politik

Genom politiken i Nordamerika har de Nordamerikanska länderna utvecklats åt flera olika håll, medan stora länder som Kanada, USA och i stor del även Mexico har en stark politik, en väl utbyggd industri med en stabil ekonomi som även medger stor påverkan runt om i världen så finns det mindre länder i bland annat Karibien och Latinamerika som tillhör världens fattigaste stater.

USA är Nordamerikas starkaste politiska stat och detta har medfört att USA har stor påverkan på andra länders ekonomi och därmed indirekt även dess politik.

Kultur

Nordamerika har ett stort och varierande utbud på kultur. USA har, tack vare den stora invandringen, blivit ett kulturellt center där man kan finna kulturer från jordens alla hörn. Speciellt har Latinamerika haft en stor betydelse för den kultur som råder i västra och Södra USA.

USA har producerat mängder av internationella filmstjärnor, författare och konstnärer. I delstaten Florida finner man en omfattande kultur som riktar sig främst mot turister. I Kalifornien hittar man mängder av kulturella inslag inom film, musik och teater.

Nordamerika har även bidragit till att sprida en matkultur som tagits emot med blandade känslor. Från USA har snabbmaten hittat en väg ut i världen men även Mexico har bidragit med exotiska maträtter.

Till startsidan