Olycksfallsförsäkring

Många tvekar när det funderar på att skaffa en olycksfallsförsäkring – trots alla fördelar som försäkringen för med sig. Delvis så är olycksfallsförsäkringar en stor ekonomisk trygghet för dig som försäkringstagare men även din eventuella partner (sambo, make/maka etc.) kan bli försäkrad genom en olycksfallsförsäkring som du tecknar. För att förstå fördelarna så är det bra att få klart för sig vilka delar som en olycksfallsförsäkring innehåller och vad det är för ersättningar som betalas ut vid en eventuell olycka.

Bland annat så betalas utgifter som uppkommer vid rehabilitering. Många tycker det låter långsökt med att man skulle råka ut för något som leder till att man behöver psykologisk hjälp men faktum är att det finns mycket som kan hända. Med en olycksfallsförsäkring behöver man inte oroa sig för detta utan kan ta emot den vård som erbjuds tack vare att försäkringsbolaget står för att betala den utgiften.

Tandvård är otroligt dyrt, det är ingen hemlighet. Med en olycksfallsförsäkring så kan man även på denna punkt känna sig trygg om det skulle vara så att man till exempel ramlar och slår ut en tand eller förstör någon eller några tänder på något sätt. En olycksfallsförsäkring har nästan alltid detta skydd i sig vilket ger dig ännu en stor trygghet.

Till sist så kan det vara bra att veta att det oftast betalas ut relativt stora belopp om det skulle vara så att man skadar sig så illa fysiskt eller psykiskt att man räknas som ”medicinskt invalid”. Skulle något sådant uppstå så skulle det på lång sikt uppkomma många utgifter för dig men även anhöriga. I värsta fall förlorar man också den fysiska eller psykiska möjligheten att arbeta – något som kan kosta mycket under en lång period då man helt enkelt förlorar en inkomst. Med en olycksfallsförsäkring är man dock säker om det skulle vara så att man blir invalid.

Till startsidan