Östafrika

Östafrika

Östafrika är en region i östra Afrika vars definition är något olika i olika sammanhang. De länder som alltid räknas till Östafrika är Kenya, Uganda och Tanzania, samt oftast länderna på Afrikas horn (Etiopien, Eritrea och Somalia). Även Rwanda och Burundi, som förr brukade hänföras till Centralafrika, räknas numera ofta till Östafrika. Dessutom tillkommer ibland ö-nationerna utanför Afrikas kust i Indiska oceanen.

FN använder begreppet "östra Afrika", som även inkluderar några länder som annars brukar hänförs till södra Afrika. En äldre FN-definition räknade även Sudan till vad man då kallade "Östafrika".

Till startsidan