Överlevnadsteknik

Överlevnadsteknik är den teknik och de kunskaper man använder sig av för att överleva i extrema förhållanden. Det kan t.ex. handla om att man går vilse i skogen, kör av vägen i vinterkylan, eller råkar ut för att elektriciteten eller vatten slutar fungera.

Överlevnadsteknik kan beskrivas som tekniken att med kunskap och de resurser man har tillgång till, klara en särskild situation. Kunskapen som ofta kommer till användning är tekniken att tillgodose grundläggande behov som fysiskt välbefinnande, vätska, föda, värme och egenvård. Det psykiska ska dock inte underskattas, har man sinnesnärvaro så klarar man sig vanligtvis mycket bättre. Termen överlevnadsteknik kan härledas till den utbildning som utvecklades för att bl.a. piloter under andra världskriget skulle överleva om de blev nedskjutna över fientligt territorium. I dag omfattas mer, kunskapen att kunna orientera sig eller finna skydd om man råkar gå vilse när man är ute i naturen. Den kanske viktigaste färdigheten är antagligen att behålla lugnet och sinnet. God fysik och psykisk förmåga att behålla lugnet är nödvändigt för att överleva.

Till startsidan