Penisförstoring

Med penisförstoring menas de olika tekniker för att göra det manliga könsorganet (penis) större. Tillvägagångssättet för att göra penis större varierar från manuella övningar, tekniska hjälpmedel (t.ex. penispump), kirurgiska ingrepp samt olika typer av krämer och piller. För många av metoderna saknas belägg för att de fungerar, och metoderna för med sig icke försumbara risker för skador på penis.

Det är därför viktigt att man samtalar med en läkare innan man utför en penisförstoring av något slag. Det är dock inte alltid lätt att utföra då läkare inte är vana vid att patienter frågar om ämnet penisförstoring.

Söker man information om penisförstoring gör man oftast så på nätet, där man kan göra det ifred.

Utför man en penisförstoring på fel sätt så kan det innebära allvarliga skador. Och skador på ens könsorgan vill man inte ha då det, bortsett från hjärtat, är ett viktigt organ.

Nedan följer några tekniker man kan använda sig av för penisförstoring.

En penispump använder sig av en vakuumteknik som expanderar vävnaden i penis, vilket tillåter en större mängd blod att strömma dit. Denna lösning är endast tillfällig, och kan högst sannolikt skada dig då det är lätt att saker går överstyr.

En extender tänjer ut vävnaden vilken förmodas få penisen att bilda ny vävnad, vilket gör att den blir större. Även denna lösning är tillfällig, och kan skada dig.

Tabletter kan t.ex. innehålla ämnen som ökar tillflödet av blod till penisen, vilket skall uppnå amma resultat som extender och penispump. Men även tabletter har på senare tid visat sig inte fungera.

Så ifall du mot all förmodan funderar på att utföra en penisförstoring av något slag - gör det naturligt. Och säkert.

Till startsidan