Piratpartiet

Piratpartiets presentation av sig själva

Vi tar upp frågorna om rätten till ett privatliv och personlig integritet, och rätten att dela med sig av kultur och kunskap.

Piratpartiet vänder sig till alla som anser att det inte är ok att staten övervakar sina medborgare på ett sätt och med en intensitet som inte ens det forna östblocket klarade av. Det finns dessutom mellan 800 000 och 1 300 000 aktiva fildelare i Sverige, och de är alla trötta på att kallas kriminella. Vi behöver ha 225 000 av dessa människor med oss för att komma förbi fyraprocentspärren och hamna i vågmästarroll.

Piratpartiet står för ett kraftigt stärkt integritetsskydd för individen (bl.a. ska staten inte ha rätt att avlyssna medborgare utan brottsmisstanke, brevhemligheten ska upphöjas till generell kommunikationshemlighet och rätten till privatliv ska grundlagsskyddas).

Vi vill också att alla fritt ska kunna kopiera och bygga vidare på kultur, information och kunskap - alltså en kraftig uppluckring av upphovsrätt och ett totalt avskaffande av patenträtten. Artister ska kunna tjäna pengar på sitt verk, men inte i 70 år efter sin död, som idag. Privat kopiering utan vinstsyfte skall vara helt obegränsad.

Vi tar inte ställning i några andra frågor, särskilt inte fördelningspolitiska frågor. (Poängen med detta är att du ska kunna rösta på Piratpartiet utan att förändra vänster-högerläget i svensk politik.)

Det festliga är att röda brukar anklaga oss för att vara blå, och blå brukar anklaga oss för att vara röda. :-) I själva verket spänner vi över hela den traditionella vänster-höger-skalan; alla har sina egna argument för att avskaffa patenten och luckra upp upphovsrätten. De röda ser att vi skapar en okränkbar allemansrätt för kultur och kunskap, de blå ser att vi avvecklar marknadsskadande monopol. Andra struntar i vänster-högerskalan helt och hållet och vill bara sätta stopp för dem som hindrar teknikens och samhällets utveckling för egen kortsiktig vinnings skull.

Till startsidan