Planera ditt nya kök

När man planerar för hur man vill att ens kök ska se ut så är det viktigt att man ser till helhetsbilden. Genom att ge alla delar lika mycket utrymme i planeringen så får man ett kök som förmedlar ett enhetligt intryck i enlighet med ens egna önskemål. Man måste vara nogrann med att undvika att ge de stora detaljerna som spis och kylskåp för mycket uppmärksamhet i planeringsstadiet, även om de är stora poster rent kostnadsmässigt. Faktum är att handtag till köksluckor är en detalj som är både billig, liten till storleken samt lätt att montera och ändå så utgör den en lika viktig pusselbit i slutresultatet som den dyraste spis.

Eftersom att handtag till köksluckor förmedlar sitt intryck på två sätt, dels genom att man ser handtagen. Och dels genom att när man öppnar köksluckorna så kan man inte undgå att använda och därmed känna på handtag till köksluckor. Handtagen förmedlar alltså ett fysiskt och ett visuellt intryck. Man måste därför se till att ett par handtag som passar utseendemässigt även har en fysisk passform som känns bra. Detta för att köket ska förmedla den ovan nämnda helheten och harmonin i sin design.

Planera ditt nya kök

Då handtag till köksluckor utgör en så otroligt liten kostnadspost så utgör de ett utmärkt instrument för att justera kökets design efter tycke och smak. Eftersom att handtagen är en liten detalj rent kostnadsmässigt och praktiskt, men ändå är en så stor detalj i utseendeperspektivet så innebär det att det är perfekt att byta handtagen för att putta kökets helhetsintryck åt något håll. Åt vilket håll man vill påverka detta intryck beror givetvis på rådande trender men även på vilka åsikter man har rent personligen. Sammanfattningsvis kan sägas att handtag till köksluckor är ett perfekt verktyg för den som vill åstadkomma en märkbar förändring i sitt kök, men till ett billigt pris.

Till startsidan