Radon

Radon är en ädelgas som varken syns, luktar eller smakar och har sitt ursprung i uran. Det enda sättet att ta reda på om huset har för hög halt utav radon är att göra mätningar. Halten utav radon mäts i enheten Becquerel per kubikmeter.

Radon är en gas som uppstår när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. När sedan radongasen som bildas sönderfaller skapas såkallad ”radondöttrar”, dessa radondöttrar fastnar väldigt lätt på damm och liknande partiklar. När vi sedan andas in åker dessa radondöttrar ner i luftvägarna och lungor. Där sönderfaller dem och utsöndrar strålning som är farlig och kan förstöra våra celler i lungor.

Radon är en naturligt förekommande gas i marken, men den sipprar väldigt lätt ur marken och upp i våra bostäder. Radon förekommer även på olika byggnadsmaterial och i våra brunnar. Socialstyrelsens råd är att ingen bostads radonhalt ska överstiga tvåhundra bq/m3, då anses den som en hälsorisk. Om din bostad av någon anledning skulle överstiga socialstyrelsens riktmål, så finns det olika bidrag man kan få för sanering. Bidragen är femtio procent utav kostnaderna till ett maxvärde utav femtontusen kronor.

Vatten beräknas som en hälsorisk om halten utav radon överstiger tusen bq/l.

Vad är konsekvenserna av radon?

När radondöttrarna stannar i våra luftvägar och sönderfaller utsöndrar de så kallad alfastrålning, med hög energi och kort räckvidd. Våra celler i slemhinnan som då blir närmast de radioaktiva radondöttrarna skadas i förstahand utav strålningen. Ett känt faktum är även att alfastrålning kan ge upphov till olika mutationer och DNA-skador, som kan leda till cancer. Från det att man kommer i kontakt med radon tar det cirka femton till fyrtio år tills personen kan få lungcancer.

Vilka är de vanligaste källorna till radon?

Ett vanligt citat är: ”Finns det uran så finns det radon”, i Sverige kommer största delen utav våra radon från: marken, materialet samt vattnet.

Du bör mäta halten utav radon vid dessa tillfällen:

Till startsidan