Recept (läkemedel)

Ett recept är en läkares, tandläkares, veterinärs, distriktssköterskas, barnmorskas eller tandhygienists anvisning till apotek om typ av läkemedel samt dosering. Skrivs ut och lämnas till patienten, rings in eller e-postas direkt till apoteket. Receptblanketten har fastställts av Läkemedelsverket genom en föreskrift.

Det finns flera olika typer av recept såsom recept för humanläkemedel, recept för kontrolläkemedel (narkotikaklassade läkemedel), faxrecept, recept för veterinärläkemedel.

Till startsidan