Regler för gatupratare

De flesta som skaffar en butik skaffar även en gatupratare som ska locka in besökare till butiken. Men innan man gör ett köp så är det viktigt att man kollar upp vilka villkor och regler som gäller för placering av gatupratare i just din kommun. Det finns många villkor som måste bli uppfyllda för att du ska få sätta ut en gatupratare och det är viktigt att de följs. Om du sätter ut en gatupratare utan tillstånd så finns det risk för böter och du blir dessutom ansvarig för om någon skulle skada eller ramla på skylten.

Om det redan finns möbleringszoner på gatan så måste de användas. Om gångbanans bredd är mindre än 180 centimeter så får du varken ställa gatupratare eller andra saker där. Om du däremot ska ställa ut gatupratare på privat mark så måste du fråga din hyresvärd om lov. Inga gatupratare får placeras på huvudgator eller på gång- och cykelbana. Samma regler gäller även för småskyltar, är det en skylt som dessutom är lägre än 30cm i höjd så får den inte ställas ut eftersom folk kanske inte ser den vilket kan leda till att folk kan ramla över den.

Du kan ofta söka tillstånd hos din kommun för att sätta ut gatupratare. Men annars så kan du gå in på polisens hemsida och skriva ut en blankett som du fyller i. Att ansöka hos polisen kostar 600 kr per tillstånd. Kommunerna kan också ta en avgift mellan 100-500 kr, lite beroende på vart skylten står och i vilken kommun det gäller. Ibland kan man även få avslag även om man har uppfyllt alla villkoren. Det kan bero på att de anser att skylten inte passar in i stadsmiljön, om alla skulle få tillstånd så skulle stadsmiljön bli ful.

En del kommuner tillåter bara vissa modeller av gatupratare, men olika kommuner föredrar olika gatupratare, därför har det genom åren kommit fram flera olika modeller som man kan välja på.

Till startsidan