SAAB J29 Tunnan

SAAB J29 Tunnan

SAAB J29 Tunnan

Projektledaren Lars Brising gjorde idéskissen till J29 i oktober 1945. Man ville ha ett rakt centralt placerat luftintag, motorn placerades långt bak med ett kort utloppsrör för att inte förlora dragkraft. Efter några olika förslag formade sig det som skulle bli ett av Flygvapnets mest omtyckta och använda flygplan. Totalt byggdes 661 exemplar av SAAB J29 Tunnan.

Export till Österrike

SAAB gjorde tidigt en del försök att exportera Tunnan till andra länder. Exportförsöken blev dock inte särskilt framgångsrika, endast Österrike valde att köpa flygplanet. Totalt såldes trettio stycken J29F i två omgångar under 1961 och 1962. Köpesumman var sammanlagt 15 750 000 kronor i dåtidens penningvärde.

Flygplanen köptes av det svenska flygvapnet och var därmed inte nytillverkade. Flygvapnet hade vid den tiden ett överskott av flygplan. Innan levereransen gjordes noggranna översyner vid Svenska flygverkstäderna på Bulltofta.

FN-tjänst

Tunnan behövde aldrig användas i strids över Svenskt territorium, men utomlands har det använts. År 1961 satte FN upp ett flygförband i Kongo för att understödja marktrupperna. Hösten 1961 kom frivilliga piloter och tekniker samt fem J29B till Kongo. I FN:s flygstyrka ingick även indiska Canberra och F-86 Sabre från Etiopiens flygvapen.

SAAB J29 Tunnan idag

Allt eftersom flygplanen togs ur bruk skrotades de eller användes för brandövningar. Efter den sista flygningen i flygvapnets tjänst (1976) kom det att dröja över tjugo år innan ett exemplar av SAAB J29 Tunnan åter var i flygdugligt skick.

Här i Sverige finns det omkring tjugo plan i varierande skick, men det finns även gott om J29:or sparade på olika håll runt om i världen. Det sista planet 29507, är självklart sparat och ingår i Flygvapenmuseum samlingar på Malmen utan för Linköping.

Några flygplan är monterade på pelare som minnesmärken, bl.a. vid flygflottiljerna F4 Frösön och F21 i Luleå men även utmed motorvägen förbi Linköping. Andra står inomhus på olika platser. Utomlands finns det enstaka exemplar vid olika museer i Danmark, England, Frankrike, Italien, Österrike och USA.

Till startsidan