Språkkurser

Språkkurser är ett sätt för människor att lära sig ett språk efter det att de växt upp. De allra flesta människor lär sig ett språk då de växer upp, detta kallas modersmål. Vissa barn har två eller flera modersmål om till exempel en av deras föräldrar har ett annat modersmål från landet de växer upp i. I den svenska skolan är svenska och engelsk obligatoriska språk att lära sig. Efter det kan man välja kurser i franska, tyska eller spanska och man får också vidare utbildning i sitt eget modersmål om det inte är svenska, till exempel arabiska eller turkiska. Likaså får många barn och vuxna i Sverige undervisning i svenska som andraspråk.

Efter den obligatoriska skolan finns ett antal olika språkkurser som man kan välja på om man vill lära sig ett nytt språk. På universitetet kan man läsa språk från grundkurs upp till mycket mer avancerade studier. Här blandas ofta undervisning i grammatik och uttal med litteratur kurser, vilket ger en bredare bild av språkets användning och kulturella historia.

Vill man lära sig språk medan man arbetar kan man välja att gå en kvälls- eller helgkurs. Bland annat Folkuniversitetet och Medborgarskolan erbjuder lokala språkkurser, ofta från nybörjarnivå. Ofta är det en stor blandning mellan dem som väljer att läsa dessa kurser. Hit lockas rese-intresserade människor som vill lära sig ett språk för att kunna resa mer, de som vill utveckla sina språkkunskaper för karriären eller för att kunna kommunicera med nya vänner eller familjemedlemmar från andra länder.

Vill man studera eller jobba utomlands krävs ofta ett språkcertifikat som bevisar att man uppnått en viss kunskapsnivå. Dessa språkcertifikat kan man ofta sitta antingen på Sveriges tätorter via Folkuniversitetet eller via olika landsinstitut, t.ex. British Institute. Man kan ofta också ta dessa språkprov utomlands, i kombination med en intensiv språkkurs. Det går ofta till så att man läser en kurs i 4 – 10 veckor och gör provet efter det.

Språkkurser utomlands är ett populärt sätt att läsa språk för såväl ungdomar som vuxna och äldre resenärer. Man kan ofta boka kurser med eller utan flygresa och boende ingår generellt it kursavgiften. Språkkurser utomlands erbjuds över hela världen. Som ett exempel kan man läsa spanska i antingen Spanien eller i olika spansktalande länder i Sydamerika. Engelska kan man läsa i Storbritannien, på Irland och Malta, i Nordamerika och i Australien.

Mer information om språkkurser utomlands finns här.

Till startsidan