Sydamerika

Sydamerika är världens näst minsta världsdel och även den världsdel som anses vara sist befolkad. Sydamerika har en landyta på cirka 17.8 miljoner kvadratkilometer vilket motsvarar drygt 3 % av jordens totala yta. Det finns cirka 300 miljoner invånare i Sydamerika varav hälften är bosatta i Brasilien, som är Sydamerikas största land.

Man pratar spanska i alla sydamerikanska länder förutom i Brasilien där man har portugisiska som huvudspråk. Skälet till detta är att samtliga länder i Sydamerika har varit koloniserade av Spanien och Portugal sedan 1500 talet och länderna i Sydamerika blev självständiga först under sent 1800 tal och de senaste länderna fick sin självständighet så sent som i mitten på 1900 talet.

Geografi

Sydamerika har sin gräns mot Nordamerika vid Panamanäset. Dock så råder det delade meningar om hur gränsen mellan Sydamerika och Nordamerika ska dras och vissa anser även att Sydamerika egentligen ska tillhöra världsdelen Nordamerika.

Sydamerikas havskuster vetter mot Stilla havet i väster, Antarktis i söder, Karibiska havet i norr och mot Atlanten i öster.

Sydamerikas landskap skiljer sig markant från söder till norr och här finner man bland annat stora bergskedjor som Anderna. I mellersta och norra delarna av Sydamerika finns det ökenlandskap där det råder extrem torka. I östra Sydamerika ligger regnskogarna och här flyter även den mäktiga Amazonfloden fram som längs sin väg ger bördiga marker.

Klimat

Klimatet går från att vara antarktiskt i söder med kyla året om till tropiskt i norr där det även råder regnperioder och riktigt heta somrar. Då Ekvatorn går rakt igenom Ecuador så har det landet en jämn medeltemperatur året om som endast skiljer upp till en halv grad mellan sommar och vinter.

Regnskogarna och Amazondjungeln har regnperioder under hela året och här faller så gott som dagligen stor nederbörd medan öknen i norra Sydamerika får enbart 1 mm nederbörd per år.

Djurliv

Sydamerika har ett fantastiskt djurliv och beroende på var man befinner sig i Sydamerika så har olika geografiska platser sina egna unika djurarter. I Bergsområdena och på höglandet är det vanligt med lamor som både används för arbete men även till föda. I Amazondjungeln, som är världen största regnskog, finns det ett stort antal djurarter som bara lever här. Det handlar om allt från spindlar, ormar, insekter till fiskar och groddjur. I Regnskogar upptäcks årligen ett stort antal nya arter, främst insektsarter, men även blommor och växter som inte tidigare varit kända.

Regnskogarna är även hem åt jaguaren som jagar bland annat tapirer. Man ser ofta jaguarer jagandes ute på pampasslätten i Argentina. Sydamerika är även känt för sina många fågelarter och bland annat finner man ett stort urval av de färgglada papegojorna i regnskogarna. I Sydamerika finns även jättesköldpaddor, alligatorer och i haven ser man ofta valar och andra stora fiskarter som hajar och delfiner simma nära kusterna.

Religion

I Sydamerika så är majoriteten av invånarna katoliker och tillhör den romersk katolska kyrkan. De flesta i Sydamerika är starkt kristna och besöker kyrkan regelbundet. Man har även andra religioner som protestanter, islam och judendom men de har så få anhängare än så länge att de inte kan räknas i procent.

Dock börjar mormoner och Jehovas vittnen att få fäste i Sydamerika och grunden till detta är att de allra fattigaste har övertalats att söka nya vägar för att göra sin röst hörd.

Politik

Sydamerika har haft det svårt att få någon riktig bra tillväxt. Sydamerika var världens mest handelsintensiva världsdel ända fram till världskrigen bröt ut och speciellt vid det andra världskriget så havererade Sydamerikas ekonomier totalt och man har inte lyckats att få fart på sin export än idag. Dock sker vissa framsteg i några av de Sydamerikanska länderna men det är alldeles för många länder som lever över sina tillgångar.

Man har i Sydamerika försökt att ta fram en gemenskap, mycket likt EU, och genom två olika överenskommelser så har man skapat en gemenskap för handel vilket man hoppas ska leda till en Sydamerikansk union.

I Sydamerika är var femte person mycket förmögen samtidigt så är var femte person mycket fattig. Klyftorna mellan de rikaste, som äger 60 % av alla tillgångar i Sydamerika, och de fattigaste som tillsammans äger endast 5 % av alla tillgångar är extrem. Dock börjar sakta olika insatser från regeringar att ge mindre resultat för att underlätta för de fattigaste men det är fortfarande en lång väg kvar innan man har lyckas ge de 20 % av Sydamerikas invånare som lever i fattigdom en bättre tillvaro.

Kultur

Sydamerikans kultur kan oftast sammanfattas i dans, sång och fotboll. I Sydamerika är fotbollen stort och de Sydamerikanska lagen röner stor uppmärksamhet och skapar folkfester vid matcher.

Dans och sång är något som finns över hela Sydamerika. Festivalerna i Brasilien är de mest kända där den störta festivalen i Rio samlar alla dansskolor till en stor uppvisning i samba vilket dansas på gatorna i Rio de Janeiro under 3 dagar i februari.

Sydamerika har även andra stora kulturella världen som tempel och ruiner som efterlämnats av den tidigare Sydamerikanska urbefolkningen indianerna.

Som turist så är Sydamerika ett mycket intressant och fantastiskt resmål och här finns allt från berg, dalar till regnskogarna i Amazonas.

Till startsidan