Träning

Träning är ett samlingsbegrepp som syftar till ett flertal aktiviteter vars syfte är att förbättra eller upprätthålla en förmåga.

Fysisk träning är i sig nedbrytande, och förbättringen (kapacitetsökningen) kommer först efteråt när kroppen vilas. Då kan kroppen/nervsystemet återhämta sig och "skapa" en så kallad superkompensation. Träning är vanligt förekommande inom sport och idrott. Men desto viktigare är det att äta efteråt så att kroppen får något att bygga musklerna av.

Träning blir mer effektiv om en träningsplanering görs, där träningspassens antal, omfattning och tester finns inlagda.

När man tränar blir pulsen högre. Detta beror på att kroppen behöver mer syre och då börjar hjärtat pumpa ut mer blod. När hjärtat pumpar blod är det hjärtklaffar i hjärtat som öppnas och stängs. Det är dessa klaffar man kan höra eller känna som pulsslag.

En personlig tränare lägger upp och genomför individuellt anpassad träning med en kund, vanligtvis vid ett gym. En personlig tränare bör ha kunskaper inom anatomi, fysiologi samt näringslära.

Till startsidan