Trivas i sitt utseende

Ett bra självförtroende är enormt viktigt för att kunna trivas med sig själv, träffa nya människor och leva livet. Det finns så himla mycket saker som kan orsaka ett dåligt självförtroende. Kanske har personen i fråga blivit mobbad genom sitt liv, inte fått öva sig tillräckligt mycket att vara i grupp, inte haft ett stadigt hem eller hela tiden flyttat runt. Det är väldigt viktigt att låta barn stadga sig i sin värld och inte tvinga dem att göra saker de inte vill. Det betyder absolut inte att du inte ska pusha dina barn till att göra olika saker. Tvinga och pusha är två helt olika saker. När man tvingar en person så ger man personen inget val än att göra som man säger medan om man pushar en person så peppar man och ger personen val.

Ett dåligt självförtroende kan också uppstå när man inte är nöjd med sitt utseende. Ett ärr i ansiktet är något som personer ofta kan känna sig osäkra sig över för de känner att det ständigt syns. Ibland kan det till och med bli psykiskt påfrestande att man inte villa visa upp sig. Då har det absolut gått för långt och man borde inte låta sig genomgå detta speciellt när det finns behandlingar som kan råda bot på det.

För att ta bort ärr så krävs det att du genomgår en så kallad laserbehandling. Det går ut på att man använder en sorts laser för att få reducera synligheten av ärret. Klinikerna kan aldrig garantera ett optimalt resultat, det vill säga att ärret försvinner helt, de kan endast garantera att man kommer med all sin kraft försöka hjälpa dig att få ditt ärr att synas mindre. Fastän ibland händer det att ärren försvinner helt. Detta kan bero på flera olika anledningar, bland annat kan det bero på att ärret inte var särskilt djupt eller stort. Ibland syns fortfarande en skugga eller kontur av ärret men det kommer vara en tydlig skillnad från innan.

Till startsidan