Valsning

Valsning är en bearbetning av ett material som pressas genom två eller flera roterande valsar varvid tjockleken på materialet minskar. Samtidigt förändras materialets inre struktur. Inom metallindustrin är valsning i valsverk den dominerande processen för tillverkning av många olika produkter (t.ex. plåt, stänger, tråd och band). Det man först kommer att tänka på är dock den plåtbearbetning som sker med hjälp av valsning. Valsning används också vid tillverkning av andra material (t.ex. glas, livsmedel, plast och tyg) och kallas då i vissa sammanhang kalandrering.

Vid valsning av metaller används två huvudtyper av valsar. Släta sådana för valsning av platta produkter, eller spårade sådana för valsning av långa produkter. Hos den senare typen av vals finns ett antal spår uppsvarvade. Dessa ger, alltefter spårens form och djup, olika öppningar i valsarna. Vid passagen genom dessa öppningar ges materialet efterhand önskad form. Valsarna i kan vara gjorda av gjutjärn, stål eller olika hårdmetaller.

Valsad plåt används ofta för att skaa perforerade plåtar, vilka du kan läsa mer om på www.properf.se

Till startsidan