Vattenanalys

När man genomför en vattenanalys mäter man olika värden och faktorer i vattnet. Därigenom kan man få fram viktiga fakta kring vattnets egenskaper, och avgöra om det är tjänligt eller lämpligt att bada i. Vattenanalys används ofta för att testa dricksvatten och annat hushållsvatten inför en brunnsborrning, men tekniken är lika viktig när det gäller att avgöra om man har bra vatten in i sin pool eller spabad.

Den kanske enskilt viktigaste faktorn att ta reda på när man genomför en vattenanalys, är huruvida vattnet innehåller bakterier, virus och andra mikroorganismer som kan bära på sjukdomar. Då dessa traditionellt dödas och avlägsnas med hjälp av poolrengöringsmedel som klor eller brom, är en viktig del av vattenanalysen att avgöra om koncentrationen av klor eller brom är tillräckligt hög i poolvattnet för att döda bakterierna. Samtidigt får den inte vara för hög, eftersom det kan leda till irritation (eller till och med vara skadligt) hos oss människor.

En annan viktig faktor som man kan ta reda på med hjälp av vattenanalys, är vattnets pH-värde. pH-värde är ett mått på om vattnet är surt, neutralt eller basiskt. För att ta reda på detta mäter man vattnets pH på en fjortingradig skala där 7 är neutral. Allt under 7 räknas som surt, medan värden ovanför 7 är basiska. Är poolvattnet för basiskt kan det göra att vattnet ser grumligt, nästan mjölkigt, ut. Om poolvattnet istället är för surt kan det göra att vattnet orsakar korrosion (rost) och slitage på din pools metalldelar. Båda dessa problem kan neutraliseras med hjälp av bra poolkemikalier.

Till startsidan