Afrika

Afrika är den näst största kontinenten på jorden, både vad gäller areal och folkmängd. Räknar man in världsdelens lägger Afrika beslag på en yta av 30 244 050 km² vilket motsvarar 20,3% av jordens landmassa. Ungefär 22 miljoner km² av ligger i tropikerna vilket gör den kontinenten till världens varmaste. I Afrika bor mer än 900 miljoner människor i de 54 länderna som finns där, det är en sjundedel av jordens totala befolkning. Kontinentens längd i nordlig-sydlig riktning är ca: 800 mil och som bredast är den ca: 780 mil.

Geografi

Afrika skiljs från Europa av Medelhavet och hänger ihop med Asien i sitt nordöstra hörn genom näset vid Suez som är runt 130 km brett. Afrikas kustremsa är omkring 2800 mil lång, varav Medelhavskusten står för 540 mil, Atlanten 1100 mil, Indiska Oceanen 870 mil och Röda Havet 290 mil. Avsaknaden av djupare bukter och betydande halvöar blir uppenbar om man jämför med Europas 9 700 000 km² som omgärdas av 3200 mil kust.

Afrikas genomsnittliga höjd över havet är omkring 600 meter, vilket motsvarar de båda amerikanska kontinenternas höjd men är lägre än den asiatiska på omkring 950 meter. Jämfört med de andra kontinenterna utmärker sig Afrika med en liten andel landområden på mycket hög respektive mycket låg höjd. Landområdena under 180 möh upptar en väldigt liten del av den totala landmassan jämfört med andra kontineter. Även de högsta delarna är betydligt lägre än motsvarande i Asien och utgörs av isolerade berg och bergskedjor. Generellt ligger de högre platåerna i öst och söder och de lägre delarna i de västra och norra delarna.

Till startsidan