Erfurt

Erfurts domkyrka

Erfurt är huvudstad i det tyska förbundslandet Thüringens. Staden har ca: 200 000 invånare och är säte för den tyska förbundsarbetsdomstolen.

I Erfurt finns såväl universitet som yrkeshögskola, vilka är till stort stöd för den högteknologiskt inriktade industrin. industriproduktionen är främst inom elektronik och telekommunikation. Utöver dessa områden finns maskin- och livsmedelsindustri. I Erfurt finns dessutom ett av de största och modernaste centra för godstransporter i Tyskland.

Universitetet som var Tysklands tredje öppnade sina portar år 1392. Martin Luther är en av de personer som fått sin magisterexamen här. Det skedde år 1505, då han klarade av sina studier vid den filosofiska fakulteten.

Under slutet av 1800-talet utformade socialdemokratiska tänkare Erfurtprogrammet som legat till grund för den moderna socialdemokratin. 1970 var Erfurt platsen för det första toppmötet mellan Västtyskland och Östtyskland. Detta som en del av Willy Brandts Östpolitik.

Till startsidan