Asien

Asien är den största världsdelen och här bor även den största delen av jordens befolkning. Ibland råder viss förvirring kring Asien som världsdel och Asien som kontinent då en del av Asien delas med Europa, Eurasien. I Asien bor drygt 3,3 miljarder människor, vilket motsvarar cirka 60 % av jordens befolkning. Av dessa 60 % är det bara 2 % av befolkningen som är bosatta i inre Asien och i norra Asien som främst omfattas av Sibirien, Tibet, Kazakstan med flera mindre länder.

Geografi

Asien är den största världsdelen på jorden och gränsar till Europa vid Uralbergen och mot Afrika vid Röda havet och Suezkanalen.

Geografiskt så delas Asien in i olika delar. Här finner man bland annat Centralasien som omfattar länder som bland annat Kazakstan, Mongoliet, Tibet, Iran och även Afghanistan och Uzbekistan. I norra Asien finner man Sibirien, tillhörande Ryssland.

Sydostasien ligger länder som Thailand, Laos, Vietnam, Kambodja, Singapore, Malaysia och delar av Indonesien med flera länder. Östasien omfattar länder som Japan, Kina, Nordkorea, Sydkorea och delar av Taiwan. Sydvästasien, även kallat Mellanöstern, omfattar länder som Indien, Iran, Syrien, Israel, Cypern, delar av Egypten, Armenien och Georgien med flera länder.

Då Asien är enormt stort så finner man en stor variation på landskapet. I de norra delarna består landskapet av mycket skog, i Mellanöstern finner man ökenlandskap. I Centralasien hittar man omfattande bergskedjor och världens högsta berg. I sydligare delarna av Asien råder det tropiskt klimat vilket innebär regnskogar, mycket slättmarker och vackra öar.

Klimat

Det är precis lika stora variationer på klimatet som det är på landskapet i Asien och här finner man alla typer av klimat. I norra Asien, främst kring Sibirien råder det i det närmaste antarktiskt klimat under vintertid. Ofta är det kallare i detta område än vad det är på Nordpolen medan somrarna är svala. I Sydvästasien finner man vissa områden med Medelhavsklimat medan andra områden har ökenklimat där det råder tryckande hetta.

I de sydligare delarna av Asien och i söder så påverkas klimatet av monsuner vilket innebär att vintertid är det svalt medan det under sommaren är en tryckande värme samtidigt som det är regnperioder med mycket nederbörd.

Djurliv

Asien har ett stort och varierande djurliv och här finner man många av jordens mest exotiska och vilda djur. Asien har stora områden vildskog, regnskog och djungler samtidigt som det även finns stora områden med slättmarker och floder som gör att man kan finna många av världens djurarter här. Elefanten finns representerat i stora delar av Asien och man kan bland annat finna elefanter i Indien, Kambodja, Thailand och i ett flertal andra länder. I mellanöstern är kameler och dromedarer vanliga och man använder dessa, precis som med elefanter, som bärdjur och transportdjur.

I regnskogarna är leoparder vanligt förekommande och finns utspritt över stora delar av Asien. Tigrar är vanligt förekommande, bland annat i Indien, men finns även i mindre grupper runt om i Asien. Dock har just tigrarna blivit hårt utsatta och är utrotningshotade idag.

Andra exotiska djur är panda och lamor, som lever på höga höjder i bergsrika områden. Krokodiler, ödlor och groddjur är även det förekommande, både i flodområden men när det gäller grodor och ödlor så är de vanligt förekommande runt om i hela Asien, även i städerna.

Ormar, spindlar och tusenfotingar finns det gott om i Asien, de flesta mycket giftiga. I haven runt om i Asien finner man alla fiskarter som bland annat hajar och skaldjur.

Religion

I Asien är alla religioner förekommande och de olika religionerna är mer vanliga än andra i olika områden. Bland annat är Mellanöstern och delar av övärlden islamistiska områden. I Indien och områden däromkring är hinduism vanligt förekommande. I Sydostasien är buddismen den vanligaste religionen medan Israel och dess närområden har judendom som den starkaste religionen i området.

Men även kristendomen är väl spridd i Asien även om det inte är en speciellt stor andel kristna i Asien. Asien har även många inhemska religioner och läror som praktiseras i lokala områden.

Politik

Stora delar av Asien blev självständiga eller fria från diktaturer väldigt sent. De var länge koloniserade av stormakter från Europa och det var först under 1970-talet som de sista länderna frigjorde sig från stormakterna runt om i världen som på ett eller annat sätt hade stor påverkan på ländernas självständighet. Idag är i stort de flesta länderna självständiga och även fria från diktaturer även om det fortfarande finns vissa få länder kvar som har odemokratiskt valda regeringar.

Kultur

Asien har en kultur som sträcker sig lång tid tillbaka i tiden. Bland annat finns tempel, asiatisk hantverk och lokala landmärken som har lång tradition bakom sig. I Kina är bland annat dockteater ett viktigt kulturellt inslag medan man i Indien har magdans och ormtjusare.

I Asien, som just nu är det hetaste tillväxtområdet i världen just nu, växer sig storstäderna än större och städer som Singapore, Bangkok och Kuala Lumpur har bidragit till att införa västerländs kultur som man i vissa avseenden har lyckats blanda med inhemsk kultur.

Till startsidan