Bomull

Bomull är mjukt fiber som växer i en frökapsel. Frökapseln ser till att bomullen är väl skyddad. Det är framför allt i tropiska platser runt om i världen man kan hitta plantage med bomull. Exempel på platser man kan hitta bomullsbuskar är i Kina, Indien och Afrika.

Idag används bomull till bland annat tillverkning av kläder, förbandsartiklar och hemtextiler. Hemtextiler används för att i sin tur exempelvis tillverka en gardin eller liknande. Kläder är egentligen den största delen här och idag använder man det nästan i varje klädesplagg på något sätt. Bomullskläder är i regel väldigt mycket mjukare än andra kläder och det är väldigt vanligt att man därför tillverkar mycket myskläder. Det vill säga mjukisbyxor och luvtröjor.

Bomullen i sig är främst använd för att framställa garn som man sedan kan tillverka mjuka textila ting av. Årligen står Kina för nästan trettio miljoner ton av all den bomull som framställs i världen. Fortfarande används buskeplantage där man odlar bomullen men själva processen när man förädlar buskarna så att det blir bomull sköts inne i fabriker runt om i bland annat Kina. Detta gör Kina till världens största tillverkare av bomull. En tillverkning som är mycket viktig för att tillfredställa den efterfrågan marknaden har på bomull.

Bomull myskläder

Fastän Kina har blivit stor inom bomullsindustrin var det inte dem som var först med att odla bomull. Det var Indien som startade någon gång tretusen f.Kr att odla bomull. Detta gör även att Indien är en stor del av de stora odlingarna. När bomull först kom till Sverige under 1700-talet hade detta i sig inte någon större betydelse för Sverige. Det var först ett decennium in på 1800-talet som det började bli intressant och man såg möjligheterna man kunde framställa av denna ädla råvara. Bomullsspinnerier började importera stora mängder bomull och spann garn automatiskt vilket utgjorde en mekanisk textilproduktion.

Till startsidan