Common Gateway Interface (CGI)

Common Gateway Interface (förkortas ofta CGI) är ett protokoll för hur en webbserver kan köra program med argument och hur dessa anropas från en webbläsare via HTTP. CGI är alltså inte ett eget programspråk.

Programspråk och tekniker som ofta används för CGI

Till startsidan