Active Server Pages (ASP)

Active Server Pages (ASP) är en teknik som utvecklats av Microsoft för att skapa dynamiska webbsidor/webbplatser och webbapplikationer på Internet, exempelvis genom att läsa och skriva information till databaser. ASP-koden tolkas av servern som sedan levererar vanlig HTML-kod till webbläsaren. Detta gör att ASP-koden inte är synlig för användaren. ASP-kod kallas för Server-Side Script just för att koden körs på webbservern. Client-Side Script tolkas däremot av användarens webbläsare (t.ex. JavaScript). De scriptspråk som vanligen används är VBScript och JScript. ASP.NET som ingår i Microsofts .NET-koncept inte är en nyare variant av ASP, utan ett helt nytt koncept.

ASP var Microsofts första lösning för att hämta data på ett smart och dynamiskt sätt och sedan visa det på webbsidor och lanserades 1999. Andra tekniker för motsvarande funktionalitet fanns dock sedan tidigare från andra leverantörer vid den tiden.

Andra jämförbara språk är Hypertext Preprocessor (PHP) och Java Server Pages (JSP).

Till startsidan