Cialis

Cialis är ett läkemedel för behandling av impotens (även kallat erektil dysfunktion). Cialis och dess aktiva substans tadalafil blockerar de enzymer som bidrar till erektionsproblem, och ökar blodflödet till särkskilda delar av kroppen. Detta gör det möjligt, även då en man är drabbad av impotens, att få och behålla en erektion. Till skillnad från andra läkemedel mot impotens verkar Cialis under en längre tid och tas upp av blodet snabbare. Detta innebär att inom 15 minuter är en man som är sexuellt upphetsad av sin partner, redo för sex. Cialis kommer sedan att finnas i kroppen under 36 timmar, och kommer att behålla en penis i erigerat tillstånd till dess att mannen får sin utlösning.

Cialis är klassifierat som ett läkemedel och vid en önskan att köpa Cialis behöver man få ett recept utskrivet av en behörig läkare.

Impotens och Cialis

Nästan en tiondel av alla män lider av impotens och kan drabba män i alla åldrar, men är vanligast bland män över 40år. Därför är effektiva och välfungerande läkemedel, som Cialis, av stor vikt för många män. Ytterligare en egenskap som har gjort att flera valt att köpa Cialis och att användningen ökat markant jämfört med konkurrerande läkemedel såsom Viagra är att intag av fet mat inte påverkar Cialis effektivitet.

Även om erektil dysfunktion är en relativt vanlig diagnos bland män, är det många som känner skam över att prata om detta. Psykologiska besvär uppkommer ofta när man känner skuld över att inte kunna tillfredställa sin partner, trots att man känner sig sexuellt upphetsad. Samt är det något många kopplar till manlighet, vilket ytterligare kan driva fram de skamkänslor som ofta uppkommer i samband med prat om samlag och vid intima stunder. Därför kan Cialis hjälpa män med impotensbesvär att återfå det sexliv de vill ha, vilket utan ett hjälpmedel likt Cialis annars inte skulle vara möjligt.

Att köpa Cialis online

Män som inte känner sig bekväma med att tala om impotens med sin läkare, men ändå vill få möjlighet att köpa Cialis kan numera även konsultera läkare online genom vissa internettjänster. Det är ett relativt nytt men välkommet fenomen på den svenska marknaden. Att lämna uppgifter om sitt hälsotillstånd och information om eventuella problem med impotens på internet tycker många känns lättare än att behöva vänta i vårdköer och sedan behöva gå till ett apotek för att kunna köpa Cialis.

Till startsidan